مطبها و مراکز درمانی

دندانپزشکان و همکاران گرامی ، امیدواریم خدمات این لابراتوار مورد رضایت شما و در نهایت بیماران عزیز قرار گیرد . در این راستا ، ارائه پیشنهادها و تجربیات جنابعالی بدون شک ما را در دستیابی به این هدف یاری خواهد نمود پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.

لطفا توجه فرمایید با درنظر گرفتن تنوع خدمات ، برای ارائه سرویس صحیح خواهشمندم در دستور کار نوع سرویس را کاملا مشخص فرمایید و یا کد ردیف مربوطه را درج نمایید  

لیست قیمتها برای مطبها و مراکز درمانی


PFM

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

پودر مورد استفاده نوریتاکه

280/000

PFM NORITAKE PORCELAIN

01

پودر مورد استفاده اینلاین ایوکلار

340/000

PFM INLINE PORCELAIN

02

روکش  ایمپلنت ساده فلزی

550/000

PFM  IMPLANT

03

قالبگیری مستقیم از اباتمنت

310/000

PFM DIRECT IMPLANT

04

پانتیک هر واحد در بریج های ایمپلنت

360/000

PFM PONTIC IMPLANT

05

ایمپلنت به صورت پیچ شونده

600/000

PFM UCLA IMPLANT

06

با استفاده از آلیاژ کروم کبالت

150/000

POST CROM

07

با استفاده از آلیاژ طلایی

190/000

POST NPG

08ZIRCON

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

با استفاده از پودر نوریتاکه

560/000

ZR CROWN/ NORITAKE ON ZR

11

با استفاده از پودر ایمکس

640/000

ZR CROWN / EMAX ON ZR

12

روکش ایمپلنت زیرکونیا با پودر نوریتاکه

600/000

ZR IMPLANT NORITAKE ON ZR

13

روکش ایمپلنت زیرکونیا با پودرایمکس

680/000

ZR IMPLANT EMAX ON ZR

14

هر واحد پانتیک بین پایه های ایمپلنت با پودر نوریتاکه

580/000

ZR IMPLANT PONTIC NORITAKE ON ZR

15

هر واحد پانتیک بین پایه های ایمپلنت با پودر ایمکس

660/000

ZR IMPLANT PONTIC EMAX ON ZR

16

سطح اکلوزال زیرکن به حالت آناتومیک و در سطح باکال پرسلن خواهد بود

650/000

ZR CROWN FACING ANATOMY

17

سطح اکلوزال زیرکن به حالت آناتومیک و در سطح باکال پرسلن خواهد بود

690/000

ZR IMPLANT FACING ANATOMY

18ZOLID

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

روی بیس زولید پودر نوریتاکه

700/000

ZOLID / NORITAKE ON ZOLID

21

روی بیس زولید پودر ایمکس

740/000

ZOLID / EMAX ON ZOLID

22

روکش ایمپلنت زولید با پودر نوریتاکه

800/000

ZOLID IMPLANT/ NORITAKE ON ZOLID

23

روکش ایمپلنت زولید  با پودر ایمکس

840/000

ZOLID IMPLANT/ EMAX ON ZOLID

24

هر واحد پانتیک زولید با پودر نوریتاکه

730/000

ZOLID IMPLANT PONTIC/ NORITAKE ON ZOLID

25

هر واحد پانتیک زولید با پودر ایمکس

770/000

ZOLID IMPLANT PONTIC/ EMAX ON ZOLID

26

سطح اکلوزال زولید به حالت آناتومیک و در سطح باکال پرسلن خواهد بود

790/000

ZOLID CROWN FACING ANATOMY

27

سطح اکلوزال زولید  به حالت آناتومیک و در سطح باکال پرسلن خواهد بود

890/000

ZOLID IMPLANT FACING ANATOMY

28EMAX

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

با استفاده از اینگات میدیوم ترانسلوسنس فقط برای روکش کامل

630/000

EMAX MT CROWN

31

با استفاده از اینگات میدیوم اوپک فقط برای روکش کامل که بیس زیر کار بد رنگی دارد

580/000

EMAX MO CROWN

32

استفاده از ترانسلوسنس کمترین برای اینله

630/000

EMAX LT INLAY

33

استفاده از ترانسلوسنس کمترین برای آنله

630/000

EMAX LT ONLAY

34

لمینت با ضخامت حداقل 4/0 بدون پرسلن با بیشترین میزان ترانسلوسنسی

800/000

EMAX HT LAMINATE/ WITHOUT PORCELAIN

35

لمینت با ضخامت حداقل 7/0 با  پرسلن با بیشترین میزان ترانسلوسنسی

880/000

EMAX HT LAMINATE/  PORCELAIN LAYERING

36

لمینت در گروه رنگ های سفید شامل

WBL /1/2/3/4

با بیشترین میزان ترانسلوسنسی

900/000

EMAX HT LAMINATE/ FOR WHITE BLEACH

37TEMPORARY CROWN

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

موقت برای لمینت

190/000

PMMA FOR LAMINATE

41

موقت برای روکش معمولی

100/000

PMMA FOR CROWN

42

موقت برای ایمپلنت

130/000

PMMA FOR IMPLANT

43

نانو رزین سبز درصورت درخواست برای امتحان در دهان

150/000

PMMA GREEN RESIN

44PUBLIC SERVICE

توضیحات تکمیلی

قیمت به تومان

نوع

ردیف

نایت گارد نرم با ضخامت 2

250/000

T/SOFT NIGHT GUARD

51

تری بلیچینگ با ضخامت 1

220/000

T/SOFT BLEACHING TRAY

52

نایت گارد سخت با رویه نرم توجه فرمایید که با اکریل شفاف پختنی انجام می شود

1/500/000

T/HARD NIGHT GUARD

53

سمان اباتمنت به روکش با چسب دایم رزینی در لابراتوار به صورت روکش و اباتمنت پیچ شونده برای هر واحد

200/000

T/T.BASE FOR IMPLANT

 

54

 

40/000

T/PINK PORCELIN

55

لثه صورتی در ابعاد حجیم برای بازسازی بافت نرم برای هر واحد

100/000

T/HYBRID PINK PORCELIN

56

تری اختصاصی با صفحات نوری و غیر اکریلیک

150/000

T/SPECIAL TRAY

57

برای تعیین ارتفاع عمودی و کلاس فکی

170/000

T/BASE AND WAX

58

پرمیلد اباتمنت اورجینال شامل برند اشترومن

1/200/000

T/CUSTOM ABATEMENT ITI

61

پریلد اباتمنت اورجینال شامل برندهای بگو

900/00

T/CUSTOM ABATEMENT BEGO

62

پرمیلد اباتمنت اورجینال شامل برندهای آسیایی که عمده انها کره ای هستند

550/000

T/CUSTOM ABATEMENT ASIA

63

پرمیلد اباتمنت اورجینال شامل برندهای اروپایی که عمده انها سوِئیسی و فرانسوی هستند

670/000

T/CUSTOM ABATEMENT EUROPEAN

64

با توجه به ابعاد و انواع قالب گیری برای موارد خاص این ردیف به صورت اختصاصی تعیین و قبل از کار به اطلاع شما میرسد

 

 

خدمات قالب گیری

71


طراحی سایت و بهینه سازی آرتاریا