مشاوره

لابراتوار مروارید جهت بهبود کیفیت درمانهای دندانپزشکی و آشنایی هرچه بیشتر بیماران با حقوق خود و اطلاعات جامع و کافی از درمان مورد نیاز خود اقدام به راه اندازی بخش مشاوره نموده است.شما میتوانید توسط تماس با لابراتوار از مشاوره تلفنی و یا حضور در مرکز ما از مشاوره حضوری بهره مند شوید مستحضر باشید این مشاوره با تعیین وقت قبلی امکان پذیر خواهد بود .ما بهترین راه کارها و مناسب ترین مراکز را برای رفع مشکل شما معرفی خواهیم نمود و شما را با حقوق خود در زمینه درمان انجام شده یا درمانهای آتی آشنا خواهیم نمود .این مشاوره میتواند در رابطه با نوع درمان / هزینه های مربوطه / جنس مواد استفاده شده / مطبها و مراکز مناسب جهت نوع درمان شما / بهترین شیوه درمان / زمان لازم جهت درمان / و ... باشد .
طراحی سایت و بهینه سازی آرتاریا