دوره فشرده آموزشی پرسلن گذاری

بخش آموزش دوره فشرده آموزشی پرسلن گذاری و تکنیکهای آن را در سه روز برگذار مینماید .لطفا در صورت تمایل
با شماره 22595697 021 تماس حاصل فرمایید.مربی اموزش جناب اقای رنگی می باشند.طراحی سایت و بهینه سازی آرتاریا